Gurudarshan Kaur

Artistes/A. - G. autres interprètes/Gurudarshan Kaur/Gobinde Mukande & Aap Sahai Hoa
Gobinde Mukande... - Nirinjan Kaur, Gurudarshan Kaur

Artistes/A. - G. autres interprètes/Gurudarshan Kaur/Gobinde Mukande & Aap Sahai Hoa