Lata Mangeshkar

Interprètes/H. - L. autres interprètes/Lata Mangeshkar
Sat Nam, Wahe Gourou - Jagjeet Singh

Interprètes/H. - L. autres interprètes/Lata Mangeshkar